Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig)

Znaczki opłaty 1920-39 (1-306)
Znaczki urzędowe (U1-U51)
Znaczki dopłat (D1-D29)
Prowizja sopockie (D30-D47)

Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) - istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo pod ochroną Ligi Narodów.
Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone 15 listopada 1920 w wykonaniu postanowień art.100-108 traktatu pokojowego, kończącego I wojnę światową. Art. 100 Traktatu określił granice Wolnego Miasta Gdańska, art. 105 ustanowił obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska dla osób tam zamieszkałych.

źródło: wikipedia.org