Litwa środkowa

Znaczki opłaty 1920-22 (1-47)
Znaczki dopłaty (D1-D6)
Samorząd Warwiszki (1-3)

Litwa Środkowa - niezależny formalnie organizm państwowy ze stolicą w Wilnie, którego powstanie ogłoszono 12 października 1920 roku. Powołana do życia przez Polaków jako sposób na oderwanie od Litwy terenów przekazanych jej 27 sierpnia przez bolszewików w zamian za życzliwą neutralność w toczącej się wtedy wojnie polsko-bolszewickiej.

źródło: wikipedia.org